POLSKIENGLISHČESKÝ

ESPANOLDEUTSCHITALIANO

ALAN URBANEKAlan Urbanek    Jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Ukończył dyrygenturę symfoniczną w klasie Prof. Marka Pijarowskiego oraz dyrygenturę chóralną w klasie prof. Haliny Bobrowicz. W 2002 roku uzyskał kwalifikacje II stopnia odpowiadające stopniowi naukowemu doktora habilitowanego. W roku 2003 ukończył Podyplomowe Studia "Zarządzanie Kulturą" w Uniwersytecie Jagiellońskim. W styczniu 2009 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Alanowi Urbankowi tytuł profesora w dziedzinie Sztuki muzycznej.
Jest profesorem w Akademii Muzycznej im Karola Lipińskiego we Wrocławiu na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury i Muzykoterapii. Prowadzi klasę dyrygentury symfonicznej. Jest członkiem Katedry Dyrygentury, współpracuje z Katedrą Chóralistyki i Prowadzenia Zespołów. Współpracuje ze wszystkimi wydziałami wrocławskiej Uczelni. Od 2006 roku sprawuje kierownictwo Akademickiej Orkiestry Symfonicznej. W ramach programu Socrates - Erasmus prowadził zajęcia w Hochschule fűr Musik w Dreźnie.
Pełnił kierownicze funkcje w Operze Wrocławskiej, Teatrze Muzycznym Operetce Wrocławskiej, sprawował kierownictwo Chóru przy Filharmonii Wrocławskiej. Obecnie poza Akademią Muzyczną związany z Uniwersytetem Wrocławskim gdzie sprawuje kierownictwo Chóru Uniwersytetu Wrocławskiego "Gaudium" oraz Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu gdzie od listopada 2009 roku buduje nowy wizerunek artystyczny Chóru Uniwersytetu Przyrodniczego. Prowadzi aktywną działalność dyrygencką. Posiada w swym dorobku kilkaset koncertów oratoryjnych, symfonicznych, kameralnych, spektakli operowych i operetkowych Z większych dzieł wokalno - instrumentalnych, w repertuarze dyrygenckim Alana Urbanka znajdują się m.in.: Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza, Missa pro Pace Wojciecha Kilara, Requiem dla mojego Przyjaciela Zbigniewa Preisnera, Stworzenie Świata, Stabat Mater Josepha Haydna, Requiem Karla Dittera von Dittersdorfa, Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta, Msza C - dur op. 86 oraz Fantazja c - moll op. 80 Ludwiga van Beethovena, Symfonia - Kantata Lobgesang Feliksa Mendelssohna, Stabat Mater G.Rossiniego, Requiem c - moll Luigi Cherubiniego, Requiem Gabriela Fauree, Liturgia Domestica Aleksandra Grieczaninowa, Stabat Mater Karola Szymanowskiego, Carmina Burana Carla Orffa, Liturgia Polskich Ormian w oprac. St. Śmiełowskiego, Litania do Ducha Świętego Zbigniewa Kozuba, Misterium Krzyża Świętego Andrzeja Nikodemowicza.
Wielokrotnie dyrygował znakomitą Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej z Krakowa, z którą wystąpił m.in. podczas jubileuszowego 25 Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej Musica Polonica Nova. Realizował projekty artystyczne z Orkiestrą Kameralną "Leopoldinum", Kameralną Orkiestrą "Wratislavia", z Charlotte Civic Orchestra w USA, Orkiestrą Symfoniczną Uniwersytetu w Halle (Wittenberg) oraz orkiestrami filharmonicznymi w Polsce.
Brał udział w nagraniach dla najważniejszych stacji telewizyjnych w Polsce : TVP, TVN, Polsat.
Jest posiadaczem kilkunastu nagród rektorskich przyznanych przez Rektorów Uniwersytetu Wrocławskiego i wrocławskiej Akademii Muzycznej.
Na dorobek fonograficzny Alana Urbanka składa się obecnie piętnaście tytułów wydanych na płytach CD i DVD.
Poza koncertami w Polsce dyrygował w Austrii, Finlandii, Francji, Grecji, na Litwie, w Niemczech, Rosji, Szwajcarii, USA, na Węgrzech i we Włoszech.

©2018 GAUDIUM